• Zoeken
  • Lost Password?

Privacy Statement

25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet (AVG en in het Engels GDPR = General Data Protection Regulation) ingegaan. Hier kun je lezen wat wij (de 2 dames Thriving Magazine) doen met de gegevens die we van jou “verzamelen”. Verzamelen is een groot woord want tot dusver hebben we met jouw gegevens niets anders gedaan dan jou van dienst zijn. Dat wil zeggen dat we de e-mail die je aan ons stuurt beantwoorden, we je mee laten dingen naar een prijs bij een prijsvraag of je reactie op een artikel goedkeuren en eventueel daarop reageren. Verder houden we de websitestatistieken bij. Over al die dingen lees je hieronder meer!  

Voor de verwerking van persoonsgegevens op www.thrivingmagazine.nl  zijn Talitha en Janet verantwoordelijk. Via e-mail kun je ons bereiken op info@thrivingmagazine.nl.

Welke gegevens verzamelt Thriving Magazine eventueel van jou?
– je voor- en achternaam
– je adresgegevens bij een prijsvraag of verloting
– je e-mailadres
– je woonplaats
– je geslacht
– je eetvoorkeuren
– je IP-adres
– je internetprovider
– het land waarin je je bevindt op het moment dat je actief bent op onze site
– je pagina/blogpostvoorkeuren
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens  die jij deelt met ons,  verkopen we niet door en geven we niet aan derden tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan (bv de postbode) of wanneer het gaat om een wettelijke verplichting.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
– Om je een prijs te kunnen sturen
– Om je uit te nodigen voor een event
– Om contact met je te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om jouw gedrag op deze website te bekijken om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Ook worden persoonsgegevens verwerkt als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals de gegevens voor een eventuele belastingaangifte
– Om aan derden (eventuele adverteerders en sponsors) te tonen wat onze bezoekersaantallen zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Thriving Magazine heeft niet als doel gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen niet  controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders/verzorgers ten allen tijde  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige (pleeg)kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@thrivingmagazine.nl zodat wij deze informatie direct kunnen verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang de website Thriving Magazine actief is. Het is mogelijk dat je reactie op een blogpost eerder wordt verwijderd wanneer we besluiten de betreffende blogpost offline te halen omdat de post niet meer past bij de inhoud van de site.
Ook heb jij het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen op het moment dat jij dat wilt. In dat geval verwijderen wij ze binnen vier weken.

Thriving Magazine maakt gebruik van de volgende systemen en diensten:

WordPress.org
WordPress is het systeem dat wij gebruiken om Thriving Magazine eenvoudig bij te kunnen werken. Het CMS bewaart jouw e-mailadres wanneer je reageert op 1 van onze posts. Het invullen van een e-mailadres is verplicht zodat het systeem kan checken of jij een echt persoon bent en geen spam-reactie achterlaat onder de betreffende blogpost. Verder wordt bij het reageren gevraagd om je naam en om je website. Je bent niet verplicht iets in te vullen bij de websitevraag en bij je naam mag je een alias gebruiken. Voor een uitgebreide inzage in de privacyverklaring van WordPress klik hier.

Neostrada
Deze website wordt gehost door Neostrada. Dit is een webhostingbedrijf. Zij kunnen ook gegevens van jou opslaan. Denk dan bijvoorbeeld aan je IP-adres. Om de privacyverklaring van Neostrada in te zien, klik hier.

cPanel Inc
Onze e-mail wordt gehost door cPanel Inc. Zij kunnen ook gegevens van jou opslaan. Denk dan bijvoorbeeld aan je IP-adres.
Om de privacyverklaring van cPanel Inc te bekijken, klik hier.

Google
Voor het onderhouden van deze website maken wij gebruik van diverse producten van Google zoals Google Drive voor het opslaan van namen en e-mailadresgegevens bijvoorbeeld van de deelnemers aan een evenement dat we organiseren) en het bewaren van foto’s. Via Google Analytics houden we statistieken van het gebruik van de Wander Women website bij. Om de privacyverklaring van Google te lezen, klik hier.

Cookies
Deze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. De analytische cookies die we eventueel gebruiken maken geen inbreuk maken op je privacy.
Cookies zijn klein tekstbestandjes die bij jouw eerste bezoek aan deze site worden opgeslagen op het apparaat dat je op dat moment gebruikt. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Naast de cookies die deze website eventueel gebruikt, maakt WordPress ook gebruik van cookies en worden er cookies gebruikt door de diensten die wij gebruiken om bv blogposts te delen op sociale media. Dit zijn Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube. Lees voor meer informatie de privacy-instellingen van deze websites.

Beveiliging gegevens
Wij nemen gegevensbescherming serieus en hebben passende  maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wanderwomen.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk heb jij altijd het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor bij ons een verzoek indienen via info@thrivingmagazine.nl. Hierbij moet je wel kunnen aantonen dat jij jij bent natuurlijk. Dat kan via het meesturen van  een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in een kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Recht of bezwaar of vragen
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@thrivingmagazine.nl.
Ook heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Disclaimer
Wij zijn altijd gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Error validating access token: Session has expired on Sunday, 06-Aug-23 10:06:08 PDT. The current time is Saturday, 23-Sep-23 10:24:40 PDT.

Socials

Thriving Magazine is ook te vinden op Instagram en Facebook. Zien we je daar?

error: Content is protected !!