• Zoeken
  • Lost Password?

Kijken: Notorious RBG (Ruth Bader Ginsburg)

Ruth Bader Ginsburg, ook wel RBG, Ruth, Kiki en Notorious RBG genoemd, overleed in september 2020 op 86-jarige leeftijd. Zij was sinds 1993 tot aan haar overlijden rechter in het Hooggerechtshof (hoogste rechtsprekende instantie in de VS). Ondanks haar hoge leeftijd was zij een icoon die opkwam voor vrouwen- en burgerrechten in de VS. De hartverwarmende documentaire RBG laat zien hoe RBG haar status verwierf en het opnam tegen een maatschappij gedomineerd door mannen. 

Ruth Bader kwam er op jonge leeftijd achter dat ze iets wilde doen aan het onrecht in de maatschappij. De juridische weg was volgens haar de beste manier om dit te doen dus besloot ze advocaat te worden. Zij was een van de negen vrouwen (tegenover 500 mannen) in haar jaar die het lukte om aan Harvard te studeren. Dat ze vastberaden was, is een understatement. Ze combineerde haar studie met moederschap (een 14 maanden oude dochter) en de zorg voor haar zieke man, Marty Ginsburg, die ze tijdens zijn ziekbed ook hielp met zijn lessen op Harvard. In haar tweede jaar hoorde ze bij de top 25 van Harvard. 

Gelijke rechten

Nadat ze in 1959 afstudeerde, wilde geen enkel advocatenkantoor haar aannemen omdat zij een vrouw was. Dit en de frustratie van de vele wetten die vrouwen ondergeschikt maakten aan de man, vergrootte haar drive om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen juridisch aan te vechten. 

In 1963 werd Ruth professor bij Rutgers en gaf daar les in onder andere gender in de wet. Daarnaast werkte zij aan juridische genderdiscriminatiezaken die voor wettelijke gendergelijkheid zouden kunnen zorgen. In 1975 lukte dit door het hof een zaak voor te leggen waarin juist een man werd gediscrimineerd. Hij kreeg na het overlijden van zijn vrouw niet dezelfde rechten die zijn vrouw zou krijgen als de rollen omgekeerd zouden zijn. Hiermee kon Ginsburg aantonen dat de wet niet enkel vrouwen benadeelde. Ze won de zaak en dit zorgde voor een sneeuwbaleffect bij andere zaken over genderongelijkheid. 

De documentaire gaat uitgebreid in op hoe deze kleine, markante Joodse vrouw uit Brooklyn het schopte tot icoon (vandaar de bijnaam Notorious RBG) en hoge rechter bij het Hooggerechtshof. Ook haar liefde voor haar man Marty, haar tegenpool die haar onvoorwaardelijk steunde, komt uitgebreid aan bod. De documentaire is ontroerend en inspirerend (ken jij een tachtigjarige die zich opdrukt en de plankhouding aanneemt?) en wat mij betreft een aanrader. 

Meer RBG?

Mocht je daarna zin hebben in nog meer RBG, dan kun je meteen door met de film On the basis of sex (Netflix), over het begin van de carrière van een jonge Ruth (Felicity Jones), die als student, moeder en echtgenote opbokst tegen een maatschappij die vrouwen als ondergeschikt aan de man ziet. 

Meer informatie:
RBG
On the basis of sex

Meer kijktips!

Foto: Galen Crout via Unsplash

Socials

Thriving Magazine is ook te vinden op Instagram en Facebook. Zien we je daar?

error: Content is protected !!