• Zoeken
  • Lost Password?

“Anders zijn normaliseert steeds meer”

Opgeven staat niet in het woordenboek van Tjarda Struik. Ondanks dat ze bijna blind is, zet ze zich als onderneemster en spreekster actief in voor diversiteit en inclusie. Alsof dat nog niet genoeg is, runt ze ook een gezin en is ze gemeenteraadslid van de gemeente Zeist. Ik vroeg haar welke ambities ze nog heeft, wat haar drijft en waar ze haar tomeloze energie vandaan haalt. 

Vaste baan als springplank  


Tjarda Struik ziet momenteel nog slechts vijf procent. Dat is niet altijd zo geweest. “Op mijn zesde merkten mijn ouders op dat ik niet zo goed zag. De schoolarts heeft ons toen naar de oogarts gestuurd en daar kwamen we tot de conclusie dat mijn zicht inderdaad minder was dan mijn leeftijdsgenoten, maar we wisten niet wat de oorzaak was,” vertelt ze. “Nu elf jaar geleden hebben ze vastgesteld dat ik een progressieve oogaandoening heb. Die zit momenteel in de eindfase, waardoor ik geen mensen herken, niet kan lezen, enzovoort. Ik kan me wel oriënteren en uiten en grote vlakken waarnemen. Het gevolg is onder meer dat mijn energie sneller op is, maar gelukkig ben ik van nature heel energiek.”

Ondanks het feit dat haar zicht meer en meer achteruitging, heeft ze destijds haar studie psychologie volledig afgerond. Ook sindsdien heeft ze niet stilgezeten. “Daarna ben ik gaan werken bij het revalidatiecentrum waar ik zelf een tijdje gerevalideerd had met het idee van: “Als ik maar een baan heb, dan kan ik van daaruit verder.” Dus werd ik communicatiemedewerker en zo ben ik doorgegroeid naar programmamanager, manager van woonlocaties en nu de laatste twee jaar ook programmamanager. Sinds kort heb ik echter mijn baan opgezegd en wil ik alleen nog met mijn eigen bedrijf verdergaan.” 

Verschillen als meerwaarde


Tjarda Struik is voorvechtster van diversiteit en inclusie. “Voor mij betekent inclusie dat de verschillen tussen mensen er mogen zijn en dat we juist gebruik moeten maken van die verschillen. Ik heb namelijk vastgesteld dat wanneer je in een groep zit, je jezelf aan die groep aanpast. Dat gaat automatisch en op een gegeven moment worden de verschillen tussen de groepsleden steeds kleiner,” stelt ze. “Ik zou juist willen dat die verschillen er wél mogen zijn. Dat mensen die anders zijn er ook gewoon kunnen zijn. Ik ben zelf ook anders door mijn visuele beperking en ik merk dat sommige mensen het moeilijk vinden om daarmee om te gaan.”

Zijn diversiteit en inclusie daarom zo belangrijk voor haar? “Ja, en tegelijkertijd blijkt ook uit onderzoek hoe heterogener mensen zijn in een groep, hoe beter de besluiten zijn die ze nemen. De vraag die ik mij stel, is dan ook: “Waarom maken we niet meer gebruik van die verschillen?”

Podium pakken


Om haar missie uit te dragen, spreekt Tjarda Struik regelmatig in het openbaar. “Dat zijn enerzijds motivational talks en anderzijds spreek ik vaak over inclusie, over wat ik zelf heb ervaren en wat je morgen anders kunt doen om een stap dichterbij te komen. Soms gaat het ook over de vele hobbels in mijn leven en hoe ik daarmee ben omgegaan. Ik hoop dat ik anderen zo kan inspireren. Een ander onderwerp dat vaak aan bod komt, is de toegankelijkheid van websites.”


Ook op sociale media wil ze laten zien dat het helemaal ok is als je anders bent. “Op TikTok (175.000 volgers) maak ik filmpjes over hoe het leven is als je bijna blind bent, ik ben actief op Instagram en in maart ben ik van start gegaan met een eigen YouTube-kanaal. Mijn idee was altijd: ‘Ik begin bij mezelf, want ik ben anders door mijn ogen.’ Ik hoop echt dat door het podium te pakken, anders zijn meer normaliseert.”

In de media lezen we dat ze de eerste vrouwelijke, bijna blinde burgemeester van Nederland wil worden. “Dat klopt. Ik zit nu vijf jaar in de gemeenteraad van Zeist en ik ben ook lid van een landelijke partij. Het mooie van het burgemeesterschap is dat het zoveel dingen in een is. Je bent een boegbeeld voor een gemeente, hoe klein ook. Je bent ook burgermoeder tot wie mensen zich wenden als ze niet meer weten wat te doen. Maar in crisistijd moet je soms heel heftige beslissingen nemen en ervoor zorgen dat de gemeenteraad zijn werk kan doen. In feite zijn dat alle dingen die ik nu apart doe en dus lijkt het me heel interessant.”

Gezonde levensstijl

De hamvraag is: wat drijft deze ambitieuze vrouw? Heeft ze bepaalde rolmodellen? “Die heb ik inderdaad. Molly Burke bijvoorbeeld. Dat is een Canadese blinde jonge vrouw die heel veel volgers heeft op sociale media. Ook in de politiek heb je veel inspirerende voorbeelden. Zo is er een slechtziend Tweede Kamerlid en ook heb ik geregeld contact met een blinde burgemeester die vorig jaar is aangetreden.” 

Tjarda Struik is heel energiek vanuit zichzelf. Doet ze daarnaast nog iets speciaals om zo fit te blijven? “Ik ben veel meer dan vroeger bezig met gezond leven. Zo probeer ik op tijd te gaan slapen en zeg ik af en toe nee. Ook kook en drink ik bewust,” zegt ze. “Omdat het bijvoorbeeld heel veel energie kost om op een podium te komen, vind ik het soms ook belangrijk om helemaal alleen te kunnen zijn. Enerzijds hou ik dus van exposure en anderzijds kan ik heerlijk achter de computer een beetje rommelen.” 

Heeft ze tot slot nog tips voor mensen met een (visuele) beperking die alles uit het leven willen halen? “Ik heb me er op een gegeven moment neer bij moeten leggen dat ik het niet allemaal alleen kon en dat vond ik heel moeilijk. Verzamel dus genoeg mensen om je heen, zodat je het samen kunt doen. En weet goed wat je nodig hebt als mensen je willen helpen. Assertiviteit is dus heel belangrijk, maar wel op een positieve manier.”

Meer informatie
De website van Tjarda Struik: https://www.tjardastruik.nl/ 
Volg haar op Instagram: https://www.instagram.com/tjardastruik/ 
Bekijk haar filmpjes op TikTok: https://www.tiktok.com/@tjardastruik/

Lees meer van Karolien of over het onderwerp carrière.

Socials

Thriving Magazine is ook te vinden op Instagram en Facebook. Zien we je daar?

error: Content is protected !!